Předpis 317/2003 Sb.

Citace317/2003 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory
Částka105 (30. 9. 2003)
Účinnostod 1. 10. 2003, zrušeno dnem 31. 7. 2009

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
83/2002novelizujeVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory 
Derogace pasivní
243/2009rušíVyhláška o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími 


ISP (příhlásit)