Předpis 309/2010 Sb.

Citace309/2010 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 7. září 2010 ve věci návrhu na zrušení části § 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
Částka113 (15. 11. 2010)
Účinnostod 15. 11. 2010

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:


ISP (příhlásit)