Předpis 300/1992 Sb.

Citace300/1992 Sb.
NázevZákon České národní rady o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií
Částka62 (23. 6. 1992)
Účinnostod 1. 7. 1992, zrušeno dnem 1. 7. 2002
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
669 Návrh zákona o vědě a technologiích

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
1/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií1
2/1995úplné zněníZákon České národní rady o státní podpoře výzkumu a vývoje (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 1/1995 Sb.) 
220/2000novelizujeZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích2
130/2002rušíZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)3


ISP (příhlásit)