Předpis 3/1977 Sb.

Citace3/1977 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva dopravy o přepravním řádu lanových drah
Částka2 (31. 1. 1977)
Účinnostod 1. 4. 1977, zrušeno dnem 1. 7. 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
127/1964novelizujeVyhláška ministerstva dopravy o městském přepravním řádu 
Derogace pasivní
35/1985novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
175/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 


ISP (příhlásit)