Předpis 296/2018 Sb.

Citace296/2018 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
Částka148 (20. 12. 2018)
Účinnostod 1. 1. 2019

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
55/1999novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích 
Vztahuje se k
289/1995na základěZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 


ISP (příhlásit)