Předpis 296/2001 Sb.

Citace296/2001 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských hospodářů a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
Částka111 (15. 8. 2001)
Účinnostod 15. 8. 2001, zrušeno dnem 1. 4. 2004
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
103/1963novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství 
Derogace pasivní
99/2004rušíZákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 


ISP (příhlásit)