Předpis 281/2008 Sb.

Citace281/2008 Sb.
NázevVyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Částka95 (15. 8. 2008)
Účinnostod 1. 9. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
247/2007rušíVyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev 
Derogace pasivní
129/2014novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
67/2018rušíVyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 


ISP (příhlásit)