Předpis 274/2018 Sb.

Citace274/2018 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
Částka138 (7. 12. 2018)
Účinnostod 1. 1. 2019

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
416/2004novelizujeVyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. 
Vztahuje se k
320/2001na základěZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 


ISP (příhlásit)