Předpis 272/1995 Sb.

Citace272/1995 Sb.
NázevNález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. listopadu 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora č. 10/94 o dopravě ve městě Kutná Hora ze dne 1. července 1994
Částka71 (30. 11. 1995)
Účinnostod 30. 11. 1995

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
135/1961vztah kZákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
2/1969vztah kZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
367/1990vztah kZákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 


ISP (příhlásit)