Předpis 26/1999 Sb.

Citace26/1999 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků
Částka11 (19. 2. 1999)
Účinnostod 19. 2. 1999, zrušeno dnem 1. 5. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
232/2004rušíVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 


ISP (příhlásit)