Předpis 26/1994 Sb.

Citace26/1994 Sb.
NázevSdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č.296/1991 Sb., č.529/1992 Sb. a č.105/1993 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 17.června 1970, změněné v roce 1979 a 1984
Částka9 (11. 2. 1994)
Účinnostod 1. 1. 1994

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
296/1991novelizujeSdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci, sjednané ve Washingtonu dne 17. června 1970 
Derogace pasivní
10/1998opravujeSdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 105/1993 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní a vyhlašuje oprava ke sdělením č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb. a č. 26/1994 Sb. 


ISP (příhlásit)