Předpis 26/1990 Sb.

Citace26/1990 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu, ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb.
Částka8 (1. 2. 1990)
Účinnostod 1. 4. 1990, zrušeno dnem 1. 1. 1992

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
137/1964novelizujeVyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu 
Derogace pasivní
513/1991rušíObchodní zákoník 


ISP (příhlásit)