Předpis 244/2005 Sb.

Citace244/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Částka90 (20. 6. 2005)
Účinnostod 1. 7. 2005, zrušeno dnem 1. 1. 2015

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
243/2001novelizujeVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o registraci vozidel 
Derogace pasivní
343/2014rušíVyhláška o registraci vozidel 
Vztahuje se k
56/2001na základěZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 


ISP (příhlásit)