Předpis 244/1998 Sb.

Citace244/1998 Sb.
NázevVyhláška Národního bezpečnostního úřadu o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností
Částka84 (27. 10. 1998)
Účinnostod 1. 11. 1998, zrušeno dnem 16. 5. 2003

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
338/1999novelizujeVyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 244/1998 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností 
391/2001novelizujeVyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 244/1998 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností, ve znění vyhlášky č. 338/1999 Sb. 
137/2003rušíVyhláška o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o zajištění administrativní bezpečnosti 


ISP (příhlásit)