Předpis 228/2008 Sb.

Citace228/2008 Sb.
NázevVyhláška o registraci léčivých přípravků
Částka73 (30. 6. 2008)
Účinnostod 1. 7. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
288/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení, klasifikaci léčivých přípravků pro výdej, převodu registrace, vydávání povolení pro souběžný dovoz, předkládání a navrhování specifických léčebných programů s využitím neregistrovaných humánních léčivých přípravků, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku, včetně náležitostí periodicky aktualizovaných zpráv o bezpečnosti, a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku (registrační vyhláška o léčivých přípravcích) 
Derogace pasivní
13/2010novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků 
171/2010novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 13/2010 Sb. 
255/2013novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
378/2007na základěZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 


ISP (příhlásit)