Předpis 226/2000 Sb.

Citace226/2000 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví způsob prokazování finanční způsobilosti k zahájení a provozování základních služeb držitelem poštovní licence
Částka67 (26. 7. 2000)
Účinnostod 26. 7. 2000, zrušeno dnem 1. 4. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
95/2005rušíZákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 


ISP (příhlásit)