Předpis 218/1949 Sb.

Citace218/1949 Sb.
NázevZákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem
Částka67 (17. 10. 1949)
Účinnostod 1. 11. 1949, zrušeno dnem 1. 1. 2013
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
347 Vládní návrh zákona o hospodářském zabezpečení církví a n...
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
88/1950novelizujeTrestní zákon správní1
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy2
16/1990novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem3
165/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury4
522/1992novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č. 16/1990 Sb.5
3/2002novelizujeZákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)6
562/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona7
428/2012rušíZákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)8
Vztahováno k
535/2005na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů 
566/2006na základěNařízení vlády o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností 
132/2009na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností 


ISP (příhlásit)