Předpis 215/1949 Sb.

Citace215/1949 Sb.
NázevVyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o sociální bezpečnosti s Dodatkovou dohodou, Zvláštním a Závěrečným protokolem mezi republikou Československou a republikou Francouzskou, podepsané v Paříži dne 12. října 1948
Částka66 (15. 10. 1949)
Účinnostod 1. 7. 1949

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
68/1970novelizujeVyhláška ministra zahraničních věcí o smluvních dokumentech k Všeobecné úmluvě o sociální bezpečnosti mezi Československem a Francií ze dne 12. října 1948 


ISP (příhlásit)