Předpis 213/1995 Sb.

Citace213/1995 Sb.
NázevVyhláška Úřadu průmyslového vlastnictví k provedení zákona o ochranných známkách
Částka57 (29. 9. 1995)
Účinnostod 1. 10. 1995, zrušeno dnem 1. 4. 2004
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
441/2003rušíZákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách) 


ISP (příhlásit)