Předpis 212/2012 Sb.

Citace212/2012 Sb.
NázevVyhláška o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu)
Částka75 (20. 6. 2012)
Účinnostod 1. 7. 2012, zrušeno dnem 19. 9. 2016
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
297/2016rušíZákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 
Vztahuje se k
227/2000na základěZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 


ISP (příhlásit)