Předpis 208/1989 Sb.

Citace208/1989 Sb.
NázevNařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních podniků a některých dalších socialistických organizací
Částka40 (30. 12. 1989)
Účinnostod 1. 1. 1990, zrušeno dnem 1. 1. 1991

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
151/1978novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací 
161/1980rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků 
162/1980novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků 
118/1984novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky 
100/1985rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků 
106/1985rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády ze dne 24. října 1985 č. 100/1985 Sb.) 
Derogace pasivní
577/1990rušíNařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o finančním hospodaření státních podniků 


ISP (příhlásit)