Předpis 206/2014 Sb.

Citace206/2014 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů
Částka86 (26. 9. 2014)
Účinnostod 1. 1. 2015

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
415/2006novelizujeVyhláška, kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu 
Vztahuje se k
325/1999na základěZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 


ISP (příhlásit)