Předpis 201/1999 Sb.

Citace201/1999 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro poskytování dotace pro posílení spotřeby mléka u žáků prvních a druhých tříd základních škol a kterým se mění nařízení vlády č. 4/1999 Sb., o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat
Částka69 (15. 9. 1999)
Účinnostod 15. 9. 1999
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
4/1999novelizujeNařízení vlády o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat 
Derogace pasivní
280/2013rušíZákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)