Předpis 200/1999 Sb.

Citace200/1999 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny a její ochranné pásmo a stanovují její bližší ochranné podmínky
Částka68 (15. 9. 1999)
Účinnostod 15. 9. 1999

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
395/1992novelizujeVyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. 


ISP (příhlásit)