Předpis 198/2015 Sb.

Citace198/2015 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Částka81 (14. 8. 2015)
Účinnostod 1. 9. 2015

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
438/2006novelizujeVyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních 
Vztahuje se k
109/2002na základěZákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 


ISP (příhlásit)