Předpis 197/2006 Sb.

Citace197/2006 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
Částka66 (16. 5. 2006)
Účinnostod 1. 6. 2006, zrušeno dnem 1. 1. 2015

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
341/2002novelizujeVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
Derogace pasivní
341/2014rušíVyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
Vztahuje se k
56/2001na základěZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 


ISP (příhlásit)