Předpis 196/1999 Sb.

Citace196/1999 Sb.
NázevVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o vyřazování jaderných zařízení nebo pracovišť s významnými nebo velmi významnými zdroji ionizujícího záření z provozu
Částka66 (3. 9. 1999)
Účinnostod 3. 9. 1999, zrušeno dnem 17. 6. 2003

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
185/2003rušíVyhláška o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu 


ISP (příhlásit)