Předpis 19/1951 Sb.

Citace19/1951 Sb.
NázevVládní nařízení o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou
Částka12 (17. 3. 1951)
Účinnostod 17. 3. 1951, zrušeno dnem 1. 1. 1966

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
79/1950rušíVládní nařízení o úpravě pracovní doby k zajištění plynulého zásobování elektřinou, plynem a topnou parou 
Derogace pasivní
30/1959novelizujeVládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 19/1951 Sb., o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou 
65/1965rušíZákoník práce 


ISP (příhlásit)