Předpis 185/1947 Sb.

Citace185/1947 Sb.
NázevZákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku
Částka87 (13. 11. 1947)
Účinnostod 13. 11. 1947
ProjednáváníÚstavodárné Národní shromáždění republiky Československé, 1946 - 1948
844 Vládní návrh zákona o mimořádné jednorázové dávce a mimoř...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
180/1948novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku1
218/1948úplné zněníVyhláška o úplném znění zákona o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrného přírůstku na majetku 
88/1950novelizujeTrestní zákon správní2
122/1951novelizujeVládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních veřejné správy 
88/1958novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek 
129/1968novelizujeZákon o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek3
89/1977novelizujeZákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávek4


ISP (příhlásit)