Předpis 182/2011 Sb.

Citace182/2011 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Částka67 (4. 7. 2011)
Účinnostod 19. 7. 2011, zrušeno dnem 1. 1. 2015

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
341/2002novelizujeVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
Derogace pasivní
341/2014rušíVyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
Vztahuje se k
56/2001na základěZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 


ISP (příhlásit)