Předpis 175/1982 Sb.

Citace175/1982 Sb.
NázevZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy
Částka37 (22. 12. 1982)
Účinnostod 1. 1. 1983, zrušeno dnem 1. 1. 2006
ProjednáváníČeská národní rada, 1981 - 1986
44 Vl. návrh novely zákona o Státním fondu pro zúrodnění půdy
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
77/1969novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy 
Derogace pasivní
94/2005rušíZákon o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, o změně zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů1


ISP (příhlásit)