Předpis 17/1992 Sb.

Citace17/1992 Sb.
NázevZákon o životním prostředí
Částka4 (16. 1. 1992)
Účinnostod 16. 1. 1992
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
921 Návrh zákona o životním prostředí
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
123/1998novelizujeZákon o právu na informace o životním prostředí1
100/2001novelizujeZákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)2
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích3


ISP (příhlásit)