Předpis 169/2023 Sb.

Citace169/2023 Sb.
NázevVyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem
Částka85 (16. 6. 2023)
Účinnostod 17. 6. 2023

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
76/2002??Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
201/2012??Zákon o ochraně ovzduší 
415/2012??Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 
541/2020na základěZákon o odpadech 
541/2020??Zákon o odpadech 
283/2021??Zákon stavební zákon 


ISP (příhlásit)