Předpis 166/2002 Sb.

Citace166/2002 Sb.
NázevVyhláška České národní banky, kterou se stanoví náležitosti žádosti o bankovní licenci, náležitosti žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance, s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky a náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči bance
Částka69 (30. 4. 2002)
Účinnostod 1. 5. 2002, zrušeno dnem 1. 4. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
32/1999rušíVyhláška České národní banky, kterou se stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas České národní banky s nabytím akcií banky s hlasovacím právem a náležitosti oznámení o snížení podílu akcií banky s hlasovacím právem 
33/1999rušíOpatření České národní banky, kterým se stanoví náležitosti žádosti o povolení působit jako banka 
Derogace pasivní
90/2006rušíVyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou 


ISP (příhlásit)