Předpis 165/1995 Sb.

Citace165/1995 Sb.
NázevNález Ústavního soudu České republiky ze dne 13. června 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb
Částka43 (15. 8. 1995)
Účinnostod 15. 8. 1995

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
120/1976vztah kVyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 
29/1984vztah kZákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
104/1991vztah kSdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 


ISP (příhlásit)