Předpis 164/2009 Sb.

Citace164/2009 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)
Částka49 (12. 6. 2009)
Účinnostod 1. 7. 2009

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
26/2007novelizujeVyhláška, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška) 
Vztahuje se k
265/1992na základěZákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 
344/1992na základěZákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 


ISP (příhlásit)