Předpis 152/1998 Sb.

Citace152/1998 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 27. května 1998 ve věci návrhu na zrušení § 9b až 9h zákona České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 217/1997 Sb.
Částka53 (8. 7. 1998)
Účinnostod 8. 7. 1998

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
284/1991vztah kZákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
217/1997vztah kZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona České národní rady č. 38/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)