Předpis 151/1980 Sb.

Citace151/1980 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
Částka38 (27. 11. 1980)
Účinnostod 1. 1. 1981

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
184/1968novelizujeVyhláška ministerstva financí k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti 
110/1971novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u některých daní placených obyvatelstvem 


ISP (příhlásit)