Předpis 150/1994 Sb.

Citace150/1994 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb.,o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky
Částka47 (15. 7. 1994)
Účinnostod 15. 7. 1994, zrušeno dnem 1. 4. 1997

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
426/1992novelizujeVyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky 
Derogace pasivní
206/1996rušíNález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. července 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 550/1991 Sb.,o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Zdravotního řádu vydaného nařízením vlády České republiky č. 216/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)