Předpis 150/1964 Sb.

Citace150/1964 Sb.
NázevVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky surového dříví a tříslové kůry
Částka64 (30. 6. 1964)
Účinnostod 1. 7. 1964, zrušeno dnem 1. 1. 1986

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
38/1966novelizujeVládní nařízení, kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství 
99/1985rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky lesních výrobků 


ISP (příhlásit)