Předpis 150/1948 Sb.

Citace150/1948 Sb.
NázevÚstava Československé republiky
Částka52 (9. 6. 1948)
Účinnostod 9. 6. 1948, zrušeno dnem 11. 7. 1960
ProjednáváníÚstavodárné Národní shromáždění republiky Československé, 1946 - 1948
1227 Návrh ústavního výboru vypracovaný podle § 3, odst. 1 zák...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
35/1918rušíZákon o osobní nedotknutelnosti (imunitě) členů Národního shromáždění 
121/1920rušíÚstavní zákon, kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky 
122/1920rušíZákon podle § 129 ústavní listiny, jímž se stanoví zásady jazykového práva v republice Československé 
124/1920rušíZákon o složení a pravomoci senátu 
161/1920rušíZákon o volbě presidenta republiky 
162/1920rušíZákon o ústavním soudě 
300/1920rušíZákon o mimořádných opatřeních 
255/1922rušíJednací řád ústavního soudu. 
206/1925rušíZákon, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 29. února 1920, č. 124 Sb.z. a n., o složení a pravomoci senátu 
125/1933rušíZákon, jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních 
141/1933rušíZákon o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon) 
36/1934rušíZákon o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústavní listiny 
41/1937rušíZákon, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu 
299/1938rušíÚstavní zákon o autonomii Slovenskej krajiny 
330/1938rušíÚstavní zákon o zmocnení ku zmenám ústavnej listiny a ústavných zákonov republiky Česko-Slovenskej a o mimoriadnej moci nariaďovacej 
81/1945rušíDekret presidenta republiky o některých opatřeních v oboru spolkovém 
65/1946rušíÚstavní zákon o ústavodárném Národním shromáždění 
66/1946rušíVyhláška, kterou se činí opatření podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění 
67/1946rušíZákon o volbě ústavodárného Národního shromáždění 
197/1946rušíZákon o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění 
74/1948rušíÚstavní zákon, jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného Národního shromáždění 
Derogace pasivní
100/1960rušíÚstava Československé socialistické republiky 


ISP (příhlásit)