Předpis 148/2006 Sb.

Citace148/2006 Sb.
NázevNařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Částka51 (21. 4. 2006)
Účinnostod 1. 6. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
502/2000rušíNařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
88/2004rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Derogace pasivní
272/2011rušíNařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Vztahuje se k
258/2000na základěZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
Vztahováno k
20/2007vztah kNález Ústavního soudu ze dne 5. prosince 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Chomutova č. 15/2003 k zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku 


ISP (příhlásit)