Předpis 146/2007 Sb.

Citace146/2007 Sb.
NázevNařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Částka53 (27. 6. 2007)
Účinnostod 1. 1. 2008
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
352/2002rušíNařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
Derogace pasivní
476/2009novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
201/2012rušíZákon o ochraně ovzduší 
Vztahuje se k
86/2002na základěZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 


ISP (příhlásit)