Předpis 146/1961 Sb.

Citace146/1961 Sb.
NázevVyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva
Částka68 (12. 12. 1961)
Účinnostod 1. 1. 1962, zrušeno dnem 1. 1. 1991

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
96/1968novelizujeVyhláška ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem 
110/1971novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u některých daní placených obyvatelstvem 
152/1980novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmu obyvatelstva 
14/1982novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daní placených obyvatelstvem 
215/1988novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani 
389/1990rušíZákon o dani z příjmů obyvatelstva 


ISP (příhlásit)