Předpis 144/1978 Sb.

Citace144/1978 Sb.
NázevVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích
Částka32 (12. 12. 1978)
Účinnostod 1. 4. 1979, zrušeno dnem 1. 1. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
74/1960rušíVyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra lesů a dřevařského průmyslu č.58/1954 Ú.l.,o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi 
141/1969rušíVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 58/1954 Ú.l. o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, a směrnice č.112/1955 Ú.l., vydané k jejímu provedení 
Derogace pasivní
185/1988novelizujeVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích 
428/2001rušíVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 


ISP (příhlásit)