Předpis 143/2004 Sb.

Citace143/2004 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů
Částka47 (31. 3. 2004)
Účinnostod 1. 7. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
51/1989novelizujeVyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů 


ISP (příhlásit)