Předpis 143/1979 Sb.

Citace143/1979 Sb.
NázevVyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavku bezpečnosti práce a technických zařízení
Částka27 (19. 12. 1979)
Účinnostod 1. 1. 1980, zrušeno dnem 1. 7. 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
124/2000rušíZákon, kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)