Předpis 142/2008 Sb.

Citace142/2008 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.
Částka45 (29. 4. 2008)
Účinnostod 29. 12. 2009

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
27/2003novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy 
Derogace pasivní
122/2016rušíNařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 
Vztahuje se k
22/1997na základěZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 


ISP (příhlásit)