Předpis 142/1991 Sb.

Citace142/1991 Sb.
NázevZákon o československých technických normách
Částka28 (26. 4. 1991)
Účinnostod 15. 5. 1991, zrušeno dnem 1. 9. 1997
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
150 Zákon o státních technických normách

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
4/1962rušíZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů 
96/1964rušíZákon o technické normalizaci 
97/1964rušíVyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o technické normalizaci 
Derogace pasivní
632/1992novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách1
22/1997rušíZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů2


ISP (příhlásit)