Předpis 135/1997 Sb.

Citace135/1997 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
Částka48 (26. 6. 1997)
Účinnostod 1. 7. 1997
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
107 Návrh novely z. o rozhlas. a televiz. poplatcích a dalších z
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
468/1991novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
484/1991novelizujeZákon České národní rady o Českém rozhlasu 
103/1992novelizujeZákon České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání 
252/1994novelizujeZákon o rozhlasových a televizních poplatcích 
Derogace pasivní
348/2005novelizujeZákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů1


ISP (příhlásit)